My Utrecht, My Europe

In zijn essay naar aanleiding van de kandidatuur van Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa 2018 signaleert Giep Hagoort een nieuw verschijnsel: Europastress. Lees het hier >

Opdrachtgever: Giep Hagoort namens Vrede van Utrecht / U2018 | Tekst: een essay van Giep Hagoort over de kansen van Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa | Gepubliceerd: 2012, in brochurevorm en online via de website van U2018 en de UU

Lees hier het essay: Giep Hagoort – My Utrecht, My Europe 2018 (2012)

Hagoort: ‘In mijn essay komt naar voren dat met name politici zich bewust zijn van de rijke bron die Europa is, maar angst hebben om dit Europa verder democratisch vorm te geven. Die spanning geeft stress en daar lijden politici zichtbaar onder. Gevolg is dat ze bang worden voor de eigen bevolking en zich gaan afzetten tegen Europa, waarmee ze feitelijk de EU bedoelen. Binnen de EU-landen zien we verwarring met name door de financiële crisis. Maar de EU is Europa niet. Het grotere Europa is juist het wenkend perspectief om van de Europastress bevrijd te raken. Maar daar is moed en leiderschap voor nodig. Utrecht kan in deze tijd vanuit een Europees stedelijk perspectief een heilzame voortrekkersrol vervullen.’

(Utrecht verloor uiteindelijk de race om Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te worden van Leeuwarden. Wat niet wegneemt dat Hagoorts stuk nog altijd aanknopingspunten biedt om verder te denken over Europa en onze Europese identiteit.)

Advertenties